Χρονοδιάγραμμα

Οι Συναντήσεις της κοινοπραξίας

1η συνάντηση

Διαδικτυακά

EUROSUCCESS CONSULTING

Διαδικτυακά

Περισσότερα

1η συνάντηση

2η συνάντηση

Νοέμβριος 2021

EUROSUCCESS CONSULTING

Cyprus

Περισσότερα

2η συνάντηση

3η συνάντηση

Ιούνιος 2022

OPENEUROPE

Ισπανία

Περισσότερα

3η συνάντηση

4η συνάντηση

Φεβρουάριος 2023

VŠĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI

Λιθουανία

Περισσότερα

4η συνάντηση

Επόμενες εκδηλώσεις

1η εκδήλωση

Διεθνές Συνέδριο – Λιθουανία
1η εκδήλωση

2η εκδήλωση

Συνέδριο- Ισπανία
2η εκδήλωση

3η εκδήλωση

Συνέδριο – Ελλάδα
3η εκδήλωση

4η εκδήλωση

Συνέδριο – Κύπρος
4η εκδήλωση