ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του έργου

ΤΑΙΝΙΑ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

Τα παιδιά προς τους ενήλικες: σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, τα παιδιά μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους. Θα ακούσετε φωνές και μαρτυρίες παιδιών από διαφορετικές χώρες που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ

Τα παιδιά προς τα παιδιά
Διαδικτυακός εκφοβισμός

Αυτή η εικονογραφημένη ιστορία δημιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά χρησιμοποιώντας διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές για να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους, με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα πολλά παιδιά σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η ιστορία προωθεί την ευαισθητοποίηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό για την διενέργεια δραστηριοτήτων πρόληψης και ενδυνάμωσης που πραγματοποιούνται από φορείς και οικογένειες.

APP
(Εφαρμογή)

Δραστηριότητες για το Σχολείο και το Σπίτι

Το έργο διαθέτει μια δωρεάν εφαρμογή με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχολείο και στο σπίτι. Αυτές οι δραστηριότητες θα χρησιμοποιήσουν τη συνεκπαίδευση για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους.

Οι δραστηριότητες χρησιμοποιούν ψηφιακή υποστήριξη για την προώθηση της εποικοδομητικής χρήσης της τεχνολογίας. Μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σε περιβάλλοντα όπου η χρήση τεχνολογίας είναι περιορισμένη.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Η διαδικτυακή μεθοδολογία για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να καθιερώσουν μια συν-εκπαιδευτική σχέση με τις οικογένειες των παιδιών στην τάξη τους, περιέχει ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό για τη διευκόλυνση ουσιαστικών εκπαιδευτικών εμπειριών (εννοείται ότι το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό θα αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικές εμπειρίες στην τάξη) σε συνδιασμό με το ντοκιμαντέρ, τα κινούμενα σχέδια και την ψηφιακή εφαρμογή του έργου. Η μεθοδολογία θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά σε ένα ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον.

Περιέχει μεθοδολογικές σημειώσεις, ιδέες εργασίας, δραστηριότητες και άλλο υλικό με δυνατότητα λήψης.

Το πρώτο μέρος αποτελεί έναν αναστοχασμό των κύριων θεματικών του έργου:

  • Επισκόπηση κινδύνων όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η ρητορική μίσους στα σχολεία
  • Επισκόπηση των ευρωπαϊκών πρακτικών για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού
  • Περιγραφή των ρόλων των γονέων και των εκπαιδευτικών στη συνεκπαίδευση

 

Το δεύτερο μέρος περιγράφει τα αποτελέσματα και το υλικό του έργου για να διευκολύνει τη χρήση τους σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Το τρίτο μέρος προσφέρει οδηγίες για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη συνεργασία με τους γονείς για την εξάλειψη του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους.

Αυτές οι οδηγίες προσαρμόζονται για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και έχουν δύο μορφές: παρουσιάσεις και σχέδια μαθημάτων για εκπαιδευτικούς. Και οι δύο περιέχουν ζωτικές πληροφορίες για την επεξήγηση των εννοιών στους γονείς.