ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του έργου

ΤΑΙΝΙΑ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

Τα παιδιά προς τους ενήλικες: σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, τα παιδιά μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους. Θα ακούσετε φωνές και μαρτυρίες παιδιών από διαφορετικές χώρες που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ

Τα παιδιά προς τα παιδιά
Διαδικτυακός εκφοβισμός

Αυτή η εικονογραφημένη ιστορία δημιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά χρησιμοποιώντας διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές για να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους, με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα πολλά παιδιά σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η ιστορία προωθεί την ευαισθητοποίηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό για την διενέργεια δραστηριοτήτων πρόληψης και ενδυνάμωσης που πραγματοποιούνται από φορείς και οικογένειες.

APP
(Εφαρμογή)

Δραστηριότητες για το Σχολείο και το Σπίτι

Το έργο διαθέτει μια δωρεάν εφαρμογή με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχολείο και στο σπίτι. Αυτές οι δραστηριότητες θα χρησιμοποιήσουν τη συνεκπαίδευση για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους.

Οι δραστηριότητες χρησιμοποιούν ψηφιακή υποστήριξη για την προώθηση της εποικοδομητικής χρήσης της τεχνολογίας. Μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σε περιβάλλοντα όπου η χρήση τεχνολογίας είναι περιορισμένη.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Η διαδικτυακή μεθοδολογία περιέχει ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό για να συνοδεύει το Ντοκιμαντέρ, τα Κινούμενα Σχέδια και την Εφαρμογή του έργου. Αποτελείται από μεθοδολογικές σημειώσεις, ιδέες εργασίας, δραστηριότητες και άλλο υλικό με δυνατότητα λήψης για τη διευκόλυνση ουσιαστικών εκπαιδευτικών εμπειριών στην τάξη και στο διαδίκτυο.