ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αυτό το έγγραφο περιέχει:

  • Διαδικτυακός εκφοβισμός και ρητορική μίσους στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Μια σύντομη επισκόπηση άλλων διαδικτυακών κινδύνων. 
  • Καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων και επισκόπηση των πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
  • Η συνεκπαίδευση ως απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική κριτική θεώρηση: ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών.
  • Η σημασία των μέσων ενημέρωσης και της ψηφιακής εκπαίδευσης για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.

Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε μια περιγραφή των παραδοτέων που δημιουργήσαμε σε αυτό το έργο (το ντοκιμαντέρ, το καρτούν και η εφαρμογή) για να διευκολυνθεί η χρήση τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε έναν οδηγό για το πώς οι δάσκαλοι μπορούν να διαμοιραστούν τη διαπραγμάτευση του θέματος του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους με τους γονείς προκειμένου να επιτύχουν συνεργασία για την καταπολέμησή του.

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός PowerPoint με μια έτοιμη προς χρήση παρουσίαση και ένα σενάριο για εκπαιδευτικούς με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξοικειωθείτε με το θέμα εκ των προτέρων.