ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ

Eurosuccess Consulting (Κύπρος)

Ο οργανισμός Eurosuccess Consulting είναι ένας συμβουλευτικός οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες διαφόρων ομάδων στόχων και οργανισμών σχετικά με ευκαιρίες δια βίου μάθησης, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Eurosuccess Consulting συμμετείχε σε περισσότερα από ογδόντα (80) προγράμματα Lifelong Learning, ERASMUS +, JUSTICE EU, καθώς και εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) – σε πέντε από τα οποία ως συντονιστής. Η Eurosuccess Consulting έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη υλικού κατάρτισης και εκπαίδευσης (συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή και εργαλεία ΤΠΕ για την αξιολόγηση δεξιοτήτων). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), Εκπαίδευση Νεολαίας, Εκπαίδευση Ενηλήκων και Σχολική Εκπαίδευση και υποστηρίζει την ανάπτυξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως άτομα χωρίς ευκαιρίες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και εργοδότησης (NEET group), κρατούμενοι και πρώην κρατούμενοι. Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι ένα διαπιστευμένο Κέντρο ΕΕΚ από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου, την αρμόδια δημόσια αρχή για κατάρτιση και εκπαίδευση, καθώς και από τον Φορέα Πιστοποίησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (AcTA). Επίσης, η Eurosuccess είναι μέλος των ακόλουθων συνδέσμων και φόρουμ: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), European Network of Innovation for Inclusion και European Working Group of Innovation Consultants.

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Λιθουανία)

Ο οργανισμός VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός τοπικός οργανισμός που ερευνά, αναπτύσσει, οργανώνει, παρέχει, συντονίζει και επιβλέπει την κατάρτιση στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης για διάφορες ομάδες στόχους, καθώς και για επαγγελματίες και εθελοντές.

Ο οργανισμός στοχεύει στην:

  • προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή των αρχών του προγράμματος δια βίου μάθησης στον τομέα της ανάπτυξης και βελτίωσης των μη τυπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.
  • δημιουργία μη τυπικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικοποίησης.
  • διοργάνωση κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, εργαστήρια για παιδιά για την εξασφάλιση της ανάπτυξης δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εποχή μας.
  • προετοιμασία και υλοποίηση εθνικών και χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων στον τομέα της προώθησης της ψηφιακής εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και της ενεργού μάθησης, της δημιουργίας κοινωνίας των πολιτών και της ενδυνάμωσης των ανθρώπων.

Το EDUPRO εργάζεται προς δύο κύριες κατευθύνσεις:

  1. πραγματοποιεί διάφορα μαθήματα κατάρτισης, σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων πρακτικών δραστηριοτήτων) και παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε επαγγελματίες και μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες για να διασφαλίσει την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη.
  2. Συμβάλλει στην προώθηση διαφορετικών καινοτομιών, νέων εργαλείων εργασίας και τεχνολογιών στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας τις ψηφιακές ικανότητες των ενηλίκων και των παιδιών για την εξασφάλιση της επιτυχούς προσαρμογής τους στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και τις απαιτήσεις του.

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμμετέχουν ενήλικες όλων των ηλικιών, από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δασκάλους, εκπαιδευτές καθώς και επιχειρηματίες, κοινότητες, εθελοντές κ.λπ. μέχρι ευάλωτες ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά προσόντα, ευάλωτες οικογένειες και νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά επιρρεπή στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου κ.λπ.

Το EDUPRO είναι ένας οργανισμός που εξειδικεύεται στη διαχείριση έργων και έχει μια ευρεία εμπειρία, που αποκτήθηκε μέσα στα χρόνια δουλεύοντας με τα προγράμματα Leonardo και Grundtvig και Erasmus +.

OpenEurope (Ισπανία)

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών προγραμμάτων OpenEurope είναι μια ΜΚΟ με κεντρικά γραφεία στο Reus (Ισπανία), που προσφέρει ευκαιρίες άτυπης και μη-τυπικής μάθησης σε νέους και ενήλικες βοηθώντας τους να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Στοχεύει επίσης στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε κοινωνικά προγράμματα και προγράμματα σε τοπικό επίπεδο (πολιτιστική ένταξη, εθελοντισμός).

Αυτή τη στιγμή, ο σύνδεσμος έχει 2150 μέλη, ένα δίκτυο 28 σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγείων, ένα δίκτυο 6 ΜΚΟ και μια δημοτική ομάδα 8 δημοτικών συμβουλίων.

Ο οργανισμός λειτουργεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, οργανώνοντας πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους, επαγγελματίες στους τομείς της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ένας από τους κύριους στόχους της είναι να προωθήσει την ευρωπαϊκή κινητικότητα, στοχεύοντας σε όσους θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με νέους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης.

Το OpenEurope προσφέρει εκπαίδευση σε διάφορους τομείς:

  • Εκπαίδευση ενηλίκων: μαθήματα γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων συνομιλίας και προετοιμασία για εξετάσεις Cambridge, μαθήματα μαγειρικής και χορού για άτομα διαφόρων ηλικιών.
  • Σχολική εκπαίδευση: παιδαγωγική βοήθεια, εξωσχολικές δραστηριότητες ξένων γλωσσών, δημιουργικότητα, θέατρο για παιδιά σχολικής ηλικίας, ψυχολογική υποστήριξη για εκπαιδευτικούς και το σχολικό προσωπικό , μαθήματα καταλανικών / ισπανικών για γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο, διαμεσολάβηση.
  • Κοινοτική δικτύωση: ανάπτυξη και διαχείριση έργων για κέντρα νεολαίας της επαρχίας Tarragona, εκπαίδευση για εθελοντές και κοινοτικούς εργαζόμενους.

Το OpenEurope διαθέτει τμήμα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας, το οποίο δημιουργεί εκπαιδευτικές πλατφόρμες, διαδικτυακά μαθήματα και ιστότοπους.

3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου (Ελλάδα)

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου είναι ένα δημόσιο σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε προάστιο 5 χλμ από το κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας. Αριθμεί 281 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών και 41 μέλη διδακτικού προσωπικού. Έχει μακρά παράδοση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει αποκτήσει τον σεβασμό της τοπικής κοινότητας ως μια μικρή αλλά δυναμική σχολική μονάδα. Δεδομένου ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, φιλοξενεί κάθε χρόνο μελλοντικούς καθηγητές Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής γλώσσας και Φυσικής Αγωγής για την πρακτική τους εξάσκηση. Το σχολείο έχει υλοποιήσει δύο πολυμερή προγράμματα Comenius (Κοινοβούλιο Περιβάλλοντος των μαθητών SEP 2007-2009 και ABC The Art of Being Child 2011-2013) και δύο έργα Erasmus + KA1 (STEPS μέσω του Erasmus + 2014-2015 και BASICS for Democracy 2018-2020) στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA201 (UTOPIA 2019-2021), ένα έργο που επικεντρώνεται στη μάθηση έξω από την αίθουσα και τη μάθηση στην κοινότητα, στο KA226 (DIGIPRO 2020-2022), ένα έργο με θέμα ψηφιακές προκλήσεις και σε ένα KA229 (FREEDOM 2 LEARN 2 ), μια στρατηγική εταιρική σχέση με στόχο τη μελέτη και ενσωμάτωση των στόχων για αειφόρο ανάπτυξη στη διδασκαλία.

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου είναι διαπιστευμένο σχολείο Erasmus + (2020-1-EL01-KA120-SCH-094507) για την περίοδο 2021-2027. Έχει επίσης εκτελέσει πολλά έργα e-Twinning και έχει λάβει Εθνικές και Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας. Το σχολείο είναι μέλος του Δικτύου των Οικολογικών Σχολείων και παρουσιάζει ένα δυναμικό προφίλ σε περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και προγράμματα Αγωγής Υγείας.

Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Πάφου (Κύπρος)

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Πάφου εκπροσωπεί όλους τους γονείς της Πάφου, που ανέρχονται στους  8.000 μαθητές/τριες των δημοτικών σχολείων, η οποία ιδρύθηκε το 1968. Το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει 36 μέλη. Σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ, την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς, στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτικών και αποφάσεων που προάγουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Βασικός στόχος της Ομοσπονδίας είναι να υποστηρίξει την προώθηση της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής και ανάπτυξης καθώς και να προωθήσει και να συμβάλει ενεργά  στην συμμετοχή των γονέων στην δημοτική,  ως πρωτοβάθμιων παιδαγωγών των παιδιών τους (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Νεολαίας). Όταν θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση γενικά ή γίνονται σχέδια βελτίωσης στο ΥΠΠΑΝ, στη Βουλή και σε άλλες επιτροπές, οι γονείς εκπροσωπούνται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σήμερα, κάθε ένα από τα 43 δημόσια δημοτικά σχολεία της Πάφου έχει το δικό του Σύνδεσμο Γονέων. Βασικός στόχος των Συνδέσμων Γονέων είναι να παρέχουν σε συνεργασία και συντονισμό με το σχολείο το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό και σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές. Οι σημαντικότεροι στόχοι του είναι να ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ του σχολείου και των γονέων και να συμμετέχει σε δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης χρημάτων, όπου βοηθούν στην βελτίωση των υποδομών των σχολείων και προάγουν την εκπαίδευση των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο (π.χ. τα τελευταία χρόνια, αγοράζονται διαδραστικοί πίνακες, προβολείς , φορητοί υπολογιστές, tablet, κ.λπ.). Επίσης, οι ΣΓ διοργανώνουν σεμινάρια για γονείς και βοηθούν εθελοντικά τις σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Νεολαίας).

 

Υπάρχουν έξι Ομοσπονδίες ανά Επαρχία,  καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία από τις έξι γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Με τη σειρά τους, όλες οι Ομοσπονδίες της κάθε επαρχίας ξεχωριστά είναι μέλη της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης,  με δύο εκπροσώπους τους να συμμετέχουν στη Γραμματεία της Συνομοσπονδίας. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του European Parent’s Association  (EPA) εδώ και δύο δεκαετίες περίπου. Μέλη του ΔΣ της Συνομοσπονδίας παρευρίσκονται στις δύο ετήσιες συνεδριάσεις της EPA, εκπροσωπώντας όλους τους γονείς των μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία φιλοξένησε την τελευταία συνάντηση των μελών της EPA στην Πάφο, τον Απρίλιο του 2017. Οι εκπρόσωποι των γονέων σε εθνικό επίπεδο αποτελούν μια σημαντική ομάδα εξουσίας και καταφέρνουν να επηρεάσουν την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, παρόλο που αυτό δεν διασφαλίζεται επίσημα από καμία σχετική εθνική νομοθεσία.