MŪSŲ PARTNERIAI

Eurosuccess Consulting (Kipras)

Eurosuccess Consulting yra konsultavimo ir mokymų organizacija, veikianti projektų valdymo, mokymo ir švietimo bei konsultavimo paslaugų srityje. Pasitelkusi dinamišką jaunų mokslininkų komandą, ji teikia paslaugas, kurios atitiktų įvairių tikslinių grupių ir organizacijų poreikius, susijusius su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis, Kipre ir užsienyje.
Eurosuccess Consulting dalyvavo daugiau nei aštuoniasdešimt (80) mokymosi visą gyvenimą, ERASMUS +, JUSTICE ES programose, taip pat nacionalinėse finansuojamose mokslinių tyrimų programose („Research and Innovation Foundation“) – penkiose iš jų kaip koordinatorė. Eurosuccess Consulting turi didelę patirtį tobulinant mokymo ir švietimo sprendimus (tradicinę mokymo medžiagą, el. mokymosi sprendimus ir IKT įrankius įgūdžiams vertinti). Be to, organizacijos veikla apima įvairius sektorius: profesinį, jaunimo, suaugusiųjų ir mokyklinį ugdymą. Taip pat remia įvairių socialinių grupių plėtrą, įskaitant pažeidžiamas visuomenės grupes, tokias kaip žmonės iš NEET grupės, kaliniai ir buvę nusikaltėliai.
Eurosuccess Consulting yra akredituotas, kaip Kipro žmogiškųjų išteklių plėtros tarnybos ir Aristotelio sertifikavimo mokymų ir vertinimo profesinio mokymo centras. Eurosuccess Consulting yra šių asociacijų ir forumų: Europos techninio ir profesinio švietimo ir mokymo forumo (EfVET), Europos politikos tinklo svarbiausiems gebėjimams ugdyti mokyklose (KeyCoNet Network), Europos inovacijų tinklo įtraukimui ir Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės narė.

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lithuania)

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP) yra nevyriausybinė ne pelno siekianti regioninė organizacija, kuri tiria, plėtoja, organizuoja, teikia, koordinuoja ir prižiūri mokymus neformaliojo švietimo srityje. Mokymai yra skirti įvairioms tikslinėms grupėms, taip pat specialistams ir savanoriams.
Organizacijos uždaviniai:

  • skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos principus, neformalaus švietimo, socialinių ir profesinių įgūdžių tobulinimo srityje;
  • kurti neformalaus švietimo ir kompetencijos ugdymo programas socialinės integracijos ir socializacijos srityje dirbantiems specialistams;
  • organizuoti mokymus mokytojams ir užsiėmimus vaikams, siekiant užtikrinti XXI amžiaus įgūdžių ugdymą;
  • parengti ir vykdyti nacionalinius, taip pat Europos Sąjungos finansuojamus projektus skaitmeninio švietimo skatinimo ir plėtros srityje, aktyviai prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo ir žmonių įgalinimo.

EDUPRO dirba dviem kryptimis:

  1. EDUPRO vykdo įvairius mokymus, seminarus, konferencijas, susitikimus ir kitus renginius (įskaitant praktinę veiklą) ir teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir švietimo paslaugas specialistams ir socialiai remtinoms visuomenės grupėms, kad būtų užtikrinta jų socialinė ir darbinė integracija;
  2. EDUPRO prisideda prie įvairių inovacijų, naujų darbo įrankių, technologijų priartinimo prie bendrojo ugdymo srities, suaugusiųjų ir vaikų skaitmeninės, žiniasklaidos kompetencijos ugdymo, siekiant užtikrinti jų sėkmingą prisitaikymą prie greitai besikeičiančio pasaulio.

Į edukacinę veiklą įtraukiami įvairūs amžiaus suaugusieji, pradedant socialinio darbo specialistais, psichologais, mokytojais, treneriais, taip pat verslininkais, bendruomenėmis, savanoriais ir kt., baigiant pažeidžaimomis ir rizikos grupėmis, pvz. ilgalaikiai bedarbiai, žemos kvalifikacijos žmonės, rizikos šeimos, rizikos grupės jaunuoliai, pagyvenę žmonės, vaikai, kuriems gresia ankstyvas mokyklos nebaigimas ir kt.

EDUPRO yra organizacija, kuri koordinuoja projektus, ir turi ilgalaikę patirtį, dirbant su Leonardo, Grundtvig ir Erasmus + projektais.

OpenEurope (Ispanija)

Mokykla įgyvendino du daugiašalius Comenius projektus („SEP Students’ Environment Parliament“ 2007-2009 ir „ABC The Art of Being a Child“ 2011-2013) ir du Erasmus+KA1 projektus („STEPS through Erasmus+“ 2014-2015 ir „BASICS for Democracy“ 2018-2020). Šiuo metu ji yra įsitraukusi į UTOPIA (2019-2021), tai projektas, orientuotas į lauko ir bendruomenės mokymąsi, KA226, DIGIPRO (2020-2022) projektas skaitmeninių iššūkių tema ir KA229, FREEDOM 2 LEARN 2 tai strateginė partnerystė, skirta tirti ir integruoti darnaus vystymosi tikslus į mokymą.

Šiuo metu asociacijai priklauso 2150 individualių narių iš 28 pradinių ir vidurinių mokyklų bei darželių, iš 6 NVO ir savivaldybių grupė iš 8 miesto tarybų.

Organizacija dirba vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, organizuodama daug įvairių veiklų švietėjams ir besimokantiesiems, formaliojo, neformaliojo ir savaiminio ugdymo ir mokymų srities specialistams. Vienas iš pagrindinių tikslų yra skatinti Europos mobilumą, nukreiptą į tuos, kurie nori įgyti žinių apie naujus mokymo ir mokymosi būdus. OpenEurope siūlo mokymus įvairiose srityse:

  • Suaugusiųjų švietimas: kalbos kursai, įskaitant pokalbių pamokas ir pasirengimas Kembridžo egzaminams; kulinarijos ir šokių užsiėmimai įvairaus amžiaus besimokantiems
  • Mokyklinis ugdymas: pedagoginė pagalba, popamokinė veikla, skirta užsienio kalbų mokymuisi, kūrybiškumas, teatro pamoka moksleiviams; psichologinė pagalba mokytojams ir mokyklos darbuotojams; katalonų / ispanų kalbos klasės, skirtos imigrantų kilmės tėvams; tarpininkavimas
  • Bendruomenės tinklaveika: projektų rengimas ir valdymas Taragonos provincijos jaunimo centruose, mokymai savanoriams ir bendruomenės darbuotojams

OpenEurope turi informacijos ir komunikacijos technologijų skyrių, kuris kuria švietimo platformas, internetinius kursus ir svetaines.

Trito Dimotiko Sxoleio Zografou School (Graikija)

3-oji Zografou pradinė mokykla yra valstybinė pradinė mokykla įsiikūrusi priemiestyje, kuris yra 5 km nuo Graikijos sostinės centro. Joje mokosi 281 6–12 metų amžiaus mokinys ir dirba 41 mokytojas. Mokykla turi senas nacionalinių ir europinių projektų tradicijas ir įgijo vietos bendruomenės pagarbą kaip maža, bet dinamiška švietimo įstaiga. Kadangi netoli yra Atėnų universitetas, ši mokykla kiekvienais metais priima būsimus graikų, anglų, prancūzų ir kūno kultūros mokytojus praktikai atlikti.

Mokykla įgyvendino du daugiašalius Comenius projektus („SEP Students’ Environment Parliament“ 2007-2009 ir „ABC The Art of Being a Child“ 2011-2013) ir du Erasmus+KA1 projektus („STEPS through Erasmus+“ 2014-2015 ir „BASICS for Democracy“ 2018-2020). Šiuo metu ji yra įsitraukusi į UTOPIA (2019-2021), tai projektas, orientuotas į lauko ir bendruomenės mokymąsi, KA226, DIGIPRO (2020-2022) projektas skaitmeninių iššūkių tema ir KA229, FREEDOM 2 LEARN 2 tai strateginė partnerystė, skirta tirti ir integruoti darnaus vystymosi tikslus į mokymą.

Mokykla įgyvendino du daugiašalius Comenius projektus („SEP Students’ Environment Parliament“ 2007-2009 ir „ABC The Art of Being a Child“ 2011-2013) ir du Erasmus+KA1 projektus („STEPS through Erasmus+“ 2014-2015 ir „BASICS for Democracy“ 2018-2020). Šiuo metu ji yra įsitraukusi į UTOPIA (2019-2021), tai projektas, orientuotas į lauko ir bendruomenės mokymąsi, KA226, DIGIPRO (2020-2022) projektas skaitmeninių iššūkių tema ir KA229, FREEDOM 2 LEARN 2 tai strateginė partnerystė, skirta tirti ir integruoti darnaus vystymosi tikslus į mokymą.

Parents' Association of Primary Schools in Paphos (Kipras)

The Paphos Parent’ s Associations of Primary Education, which represents all parents of the almost 8,000 primary students, was founded in 1968. The board of the confederation has 36 members. In collaboration with the MoEC, the Pancyprian Union of Greek Teachers (POED), local authorities and other organisations, it aims to contribute in the development of policies and decisions that promote the highest possible quality of education for all primary students in Cyprus. Its main goals are to support the advancement of effective educational development and to promote and advocate for the active involvement of parents as primary educators of their children (Ministry of Education and Culture, Founding Association Statute). When issues related to the education in general are discussed or improvement plans are made at the MoEC, at the House of Representatives and other committees, parents are represented by members of the board of the Pancyprian Confederation of Parents Associations of Primary Education.

Nowadays, each of the 43 public primary schools in Paphos has its own PA. The main aim of PAs is to provide in cooperation and coordination with the school the best possible education and school environment for the pupils. Its most important goals are to encourage communication and collaboration among school and families, and engage in activities, including fundraising, which support the infrastructure of schools and advance the education of the pupils attending the school (e.g. during most recent years, interactive boards, projector, laptops, tablets, etc.). PAs also organize seminars for parents and voluntarily assist school activities and events (Ministry of Education and Culture, Founding Association Statute).

There are six District Parents’ Associations (DPA), each one representing one of the six geographical/administration districts of the country. In turn, all District Parents’ associations are members of the Pancyprian Confederation of Parents Associations of Primary Education (PCPAPE) with two of their representatives participating in the General Secretariat of the Confederation. The Pancyprian Confederation of Parents Associations of Primary Education has been a full member of the Europeans Parents’ Association (EPA) for around two decades. Members of the Board of the Confederation attend the two annual meetings of EPA, representing all parents of pupils of primary education. The Pancyprian Confederation hosted the last meeting of EPA members in Paphos in April 2017. Parents’ representatives at the national level constitute a significant power-group and manage to influence the official educational policy, despite this not being officially guaranteed through any relevant national legislation.