APIE PROJEKTĄ

Projekto „Skaitmeniniai įrankiai – skaitmeninio pasaulio iššūkiams“ (DIGIPRO) tikslas – iš pagrindų pakeisti būdus, kaip mes susidorojame su elektroninėmis patyčiomis ir neapykantos kalba internete. Šiuo projektu bus sprendžiamos šios problemos naudojant naujoviškas skaitmenines priemones ir atsižvelgiant į vaikų ir paauglių požiūrį.
Tai taip pat bus skatinamas mišrios lyties ugdymas ir kuriamas mokyklų, šeimų ir kitų institucijų bendradarbiavimas.

Projekto uždaviniai:

  • Bendradarbiavimas su mokytojais, tėvais, vaikais, išorės suinteresuotomis šalimis ir bendruomene, norint rasti sprendimus dėl neigiamą įtaką turinčių internetinių situacijų
  • Vaikų įgalinimas diskutuoti ir apmąstyti projekto temas
  • Naujų įrankių ir metodikų išbandymas, norint sukurti naują santykį tarp žiniasklaidos ir technologijų
  • Naujoviškų skaitmeninių įrankių ir internetinės metodikos sukūrimas, norint sumažinti elektronines patyčias ir neapykantos kalbą
  • Mokytojų kompetencijų ugdymas ir pagalba mokytojams, naudojantis inovatyviomis skaitmeninėmis priemonėmis
  • Besimokančiųjų, turinčių įvairių poreikių ir kilusių iš skirtingos aplinkos, įtraukimo skatinimas.

Užeikite į mūsų svetainę! Sužinokite, ko išmoko mūsų partneriai, keisdamiesi gerąja patirtimi su mokytojais, tėvais ir mokiniais.