ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο “Digital Tools for Digital Challenges” (“Ψηφιακά Εργαλεία για Ψηφιακές Προκλήσεις” (DIGIPRO) επιδιώκει να φέρει μια επανάσταση στον τρόπο αντιμετώπισης του διαδικτυακού εκφοβισμού και της διαδικτυακής ρητορικής μίσους – δύο σημαντικές προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου. 

Αυτό το έργο θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα χρησιμοποιώντας καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των παιδιών και των εφήβων. Θα προωθήσει επίσης, τη συν-εκπαίδευση μέσω της συνέργειας σχολείων, οικογενειών και άλλων ιδρυμάτων.

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Η συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων, παιδιών, ενδιαφερόμενων μερών εκτός σχολείου και της κοινότητας προκειμένου να βρεθούν λύσεις σε βλαβερές διαδικτυακές καταστάσεις
  • Η ενδυνάμωση των παιδιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να μπορούν να αναστοχαστούν σε θέματα σχετικά με το έργο
  • Η δοκιμή νέων εργαλείων και μεθοδολογιών με στόχο τη δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ μέσων και τεχνολογίας
  • Η δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και διαδικτυακής μεθοδολογίας για να μειωθεί ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η ρητορική μίσους
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η κατάρτισή τους έτσι ώστε να υιοθετήσουν καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές διαδρομές
  • Η προώθηση της συμπερίληψης μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και από διαφορετικά υπόβαθρα

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του έργου! Ανακαλύψτε τι έμαθαν οι εταίροι μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.